Kotkan vakuutuskassa

Kotkan Vakuutuskassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.

Kassa toimii sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettuna työpaikkakassana.

Kassan toimintaan sovelletaan sääntöjen ohella lisäksi lakia eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021) sekä vakuutuskassalakia (948/2021).

Kassan vakuutetuksi voi liittyä kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt.

Vakuutussuhdetta on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö hyväksytään kassassa vakuutetuksi, jos vakuutussuhde tulee kestämään vähintään kuusi (6)kuukautta.

Työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle jäävät henkilöt voivat jatkaa vakuutussuhdetta kassassa, jos vakuutussuhde on kestänyt vähintään 10 vuotta.

Vakuutussuhteen jatkamisesta on ilmoitettava neljän (4) kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

*Vakuutussuhteen vakuutusmaksu on 1,57% työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.

*Eläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu on 2,25% eläketulosta (oma työeläke + henkivak.yhtiön vapaamuotoinen eläke)

*Vuorottelu-, opinto- ja hoitovapaalta vakuutusmaksu on 1,57% ennakkoperintälain alaisesta tulosta.